Stofnaideologi

Att skapa ett samhälle av sinnen där folks individuella kapaciteter tas till vara för strävan mot gemensamt och individuellt ständigt omprövande målsättningar.