Handelsavtal

Reservation för fel i lager och pris-angivelser.

Betalningssätt är med SEK kontant vid leverans som standard. Vill du betala elektroniskt så skriver du det i textrutan vid orderläggning, du får då betalningsinformation och leverans sker efter medel är inkommna.


SIS godkänns restriktivt till stofnaideologer.