Politik

Jag försöker koppla mina politiska ställningstaganden till Stofnaideologin.


2020-11-08 Kritik gällande Sveriges Radios aktiva valfuskförnekelse sedan valdagen.

Varför förnekar ni aktivt att valfusk förekommit, när flera försvinnanden av brevröster rapporteras, och nu senast ett anmält valräkningssystemfel som kan gälla flera delstater som använder systemet (https://www.foxnews.com/politics/michigan-gop-chairwoman-says-software-glitch-tallied-thousands-of-republican-votes-as-democrat)?

Sveriges Radio släppte morgonen den sjunde november fram en (socialdemokratisk) valobservatör att berätta om eventuellt valfusk. Han menade att inget "omfattande valfusk" kunnat bekräftats. Alltså för små valfusk för att vara värda att nämna? Varför inte berätta om något av dessa, enligt er mening mindre betydelsefulla valfusken så att lyssnarna kan bilda sin egen mening om deras betydelsefullhet?

Att etablera förståelse för valsystem, är enligt mig av värde för att etablera folks respekt till detsamma, och även indirekt till de beslut, inklusive i vissa fall de representanter, som detta mynnar ut i.


2019-11-18 Kritik gällande skattefinansierad utbildningsverksamhet.

Tredimensionell holografiteknik är ett av verktygen som jag tror är aktuellt att implementeras i många utbildningar. Tragiskt med nöjdhet som ger utvecklingsstagnation som resultat, stagnation i vilja att söka elementär kunskap om världen vi lever i, inklusive vår egen kropp. Min ambition är att effektivisera lärostrukturer. Att som kursledarinna, verksam vid Mittuniversitetet, undvika presentera, eller ens ge åtkomst till föregående kursutvärdering i kursen Utbildningsvetenskaplig kärna, anser jag inte syftar åt det hållet. När inte utvärdering via kanal verkar få verkan, så tror jag risken ökar att folk tenderar strunta i att utvärdera saker via den kanalen. Folk kan då välja annan kanal eller strunta i att utvärdera. Jag tror att ständig utvärdering är viktig. Om kursledningen anser att utvärderingen är felaktig, så är det väl bättre att lägga till den kommentaren till utvärdering inför delande, istället för att inte dela åtkomst till utvärderingen alls. För god social etablering gäller klokt nyanserad kritik.


2018-11-13 Jag har pratat med en centerpartist som sade att han trodde på människors lika värde. Vad menar då denne storvuxne man? Jag tror han menar att alla skall behandlas likvärdigt på något sätt.

En fråga är vem som skall ha rätt att vistas i Sverige. Jag anser att det är den som ämnar stärka landet. Hur skall det genomföras? Mitt förslag är offentlig utfrågning och folkomröstning. Så direkt fungerar det inte i Sverige idag. Bilbrännare, personplågare och tjuvar präglar Sverige idag. Det hemska är att yttrandefriheten är hotad, hotad av onödigt lättkränkt folk. Folk bör lära sig hantera kritik som de får. Om folk kritiserar mig för att jag cyklar tvåhjuling i kanske 20 kilometer per timme istället för 80 på en länsväg där det är maximalt tillåten hastighet 80 kilometer per timme. Då accepterar jag det om de är mottagliga för tillbakakritik. Att de kanske förorenar mitt dricksvatten betydligt mer med sin fyrhjuliga kärra. Saker skall också tålas att jämföras, exempelvis rätten att färdas snabbt i jämförelse med rätten att dricka rent vatten och andas ren luft. Stofna.


2018-11-09 Jan Björklund, ledare för Liberalerna vill inte samarbeta med folkvalda representanter i Sveriges Riksdag tydligen. Låt det bli en kort session i detta folkets representanthus. 

Tragiskt hur svensk man gett förtroende till denne Jan Björklund, kanske med förhoppning om en friare värld i kombination med tydliga riktlinjer för hur folk skall danas, med katederundervisning. Katederundervisning med stillasittande barn? Det är fel. Barn skall klättra, slåss med respekt, arbeta, visa vördnad för jordklotet och luften som livsmedel. Främst skall barn lära sig känna nyfikenhet att förstå annat folk, enkelt sagt stofna.

Mitt råd: rösta på dig själj om du vill representera dig själv. Kritisera gemensamma system som behöver förändras.


2018-05-22 Vad tänker vi om vår politiska styrning? Vill vi närma oss en flytande demokrati, där vi kan utse våra röstdelegater efter bättre etablering av relationer till desamma? Kunna ändra delegeringen på betydligt kortare tid än efter 4 år som idag? Jag tror att vi kan få bättre genomflöde av nydanande kloka tankar till verkställande och incitament till bättre social etablering i allmänhet.

2018-04-12 Aktuellt: Enligt artikel (https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/skolorna-skarper-sakerheten-21588) publicerad (av Cecilia Granestrand) idag så citeras Paula Hammerskog, säkerhetschef på Academedia, om nya säkerhetsåtgärder för skolor: – Men även om man låser ska ju eleverna ut på rast. Så det här är inte lätt. 


Visst kan det vara svårt att se en lätt åtgärd mer omedelbart. Jag som tror på social etablering som lämplig åtgärd förstår ju att en djupgående etablering till annan person kan vara svår, ofta kan den ta flera intensiva månader att nå.

Finns många fel i svensk skolverksamhet 2018, som inkluderar stel hälsovådlig struktur med mycket stillasittande. Det är en generell brist på effektivitet, vilket inkluderar brist på tillräckligt trygg lärandemiljö (vilket kan styra tankeverksamhetens fokus).

Vi behöver fundera på vad som bygger en sunt intelligent varelse som vi ämnar inkorporera i vår gemenskap här på jordklotet.

Låt barn få öva ta god hand om varandra, låt de få byta fostringsmiljö vid lämplig ålder (8...10 års ålder), och med lagomt stora intervall (2 år) för att vidga deras perspektiv om hur liv skall spenderas. Lägg inte stora resurser på fåniga lekmiljöer, utan lägg resurser på att hjälpa de förstå sig själva, och världen runtomkring med de nyanser som existerar.

Sedan bör alla , ganska kontinuerligt, validera varandra som lämpliga samarbetsparter, livssträvan inkluderat. Då kan god enighet närmas i behövlig omfattning. Vissa säger att mandatperioden i Sverige på fyra år bör ökas till ungefär åtta år för att "...de skall hinna göra någonting." Jag säger minska den till runt en månad för de politiker som klarar av att styra riket med löpande folkomröstningar, vilka styr deras arbete. Då skapas incitament att verkligen prestera och kunna kommunicera med sina väljare. Sådant saknas idag!

2018-04-04 Aktuellt: Anläggande av så kallad konstgräsmatta för fotbollsspel i Järpen, Jämtland. Budgeten på SEK 8 miljoner sprack och en tiggannons publicerades i Årebladet där folk ombeds "Stötta projektet med minst SEK 500 kr".

De har finansierat anläggningen med bland annat bidrag från Åre kommun och Jordbruksverket enligt utsago. De nämner att den är en viktig utveckling för integration i samhället.

En totalrenovering av en fotbollsplan med naturgräs kostar cirka SEK 0,5 miljoner. En välväxande gräsmatta ger även luftförbättring med dess fotosyntes, vilket kan bidra till bättre hälsa hos besökande djur (fotbollsspelare). 

Min konkludering är att satsningen är en dålig investering av skattepengar då det knappast förbättrar folkhälsan bättre än vad en klokt underhållen äkta gräsmatta skulle kunna göra. Skillnaden på integrationsmöjlighet ser jag som ytterst begränsad då kommunen ändå har så många lokaler till förfogande för fler integrerande aktiviteter.